top of page

Kyokushin

WAT IS KARATE?

 

Karate is een vorm van ongewapende zelfverdediging waarbij gebruik wordt gemaakt van de natuurlijke wapens die de mens heeft meegekregen zijnde; handen, ellebogen, hoofd, knieën en voeten.
De drie hoofdvormen, van het karate zoals dit heden ten dage wordt beoefend zijn;
A. Karate als kunst van lichaamsbeweging.
B. Karate als sport.
C. Karate als zelfverdediging.
Het ideaal is een combinatie van deze drie bovengenoemde vormen.
Zeer dikwijls hoort men de vraag stellen: "Is het Karate niet gevaarlijk ?". Vooral ook als het in verkeerde handen komt verzekert men dan, dat daar geen vrees voor hoeft te bestaan; dan bespeurt men een ongelovige reactie.
Toch heeft de praktijk zeer zeker in Japan zelf de juistheid hiervan bewezen.
Iemand die karate gaat leren met de bedoeling die vaardigheid op een of andere wijze te gaan misbruiken, mist de mentaliteit en disciplineom zware trainingen vol te houden en karate leert men nu eenmaal niet in twee of drie lessen. Het een sluit dus automatisch het ander uit.
Dit soort mensen neemt dan andere en gemakkelijker middel te baat om hun duistere oogmerken te volvoeren. Zij verlaten de dojo dan ook zonder enig idee te hebben van wat karate eigenlijk is, halve dan de indruk dat het toch niet zo gemakkelijk te leren is als zij hadden gehoopt.
Mochten zij toch doorzetten dan worden zij opgevangen door de intense geestelijke training die het beoefenen van Karate verschaft.

 

Karate als Sport

In het karate komen alle levensvormen zoals gaan, lopen, springen enz. voor; het is een uitmuntende training voor lichaam en geest daar deze twee niet te scheiden zijn.     
Zowel voor kinderen als ouderen is het een stuk lichamelijke opvoeding van de bovenste plank.
In sportvorm gegoten, zoals b.v. in wedstrijden schept het voor de sportliefhebber de gelegenheid zijn prestaties te vergelijken met die van anderen, ook al is die ander in een dergelijke situatie zijn tegenstander.

 

Karate als zelfverdediging

Karate is de meest waterdichte vorm van zelfverdediging

die er bestaat. Er wordt gebruik gemaakt

van alle natuurlijke wapens die

de mens heeft meegekregen, en dit wordt de karateka

geleerd door een keiharde doelgerichte training. 
Het karate is er op gebaseerd de aanval van

een tegenstander over te nemen en direct in zijn aanval deze
aanvaller uit te schakelen.             
In vergelijking met andere z.g. verdedigingsporten zoals judo, boksen,  worstelen e.d.

constateert men dat deze sporten te sterk aan spelregels zijn

gebonden om tegenover het karate een kans te maken als effectieve zelfverdediging. 
Immers judo of boksen is een spel, een hard  en mooi spel, maar beslist niet bedoeld als zelfverdediging daar bij judo eerst vastgepakt moet worden voordat er geworpen kan worden en bij boksen mag men niet onder de
gordel slaan of de bij de zelfverdediging belangrijke been technieken gebruiken.
De karateka daarentegen behoudt onder alle omstandigheden het gebruik van handen, voeten en zelfs zijn hoofd als wapen, daar hij om zijn tegenstander te kunnen treffen niet eerst hoeft vast te pakken en terdege geleerd heeft, gebruik te maken van de kracht en lengte van zijn benen. 
Daarom mag bij oefengevechten in de dojo beheerst worden geraakt op alle delen van het lichaam waarbij als enige restrictie geldt, technieken naar de gewrichten en naar de ogen, zodat ondanks alle hardheid geen blessures van blijvende aard worden veroorzaakt. 
Een karateka kan daarnaast de werkelijke kracht van zijn slagen, stoten en schoppen testen op de een makiwara, hout, bakstenen, dakpannen, en ander materiaal, waarbij eveneens kleine slordigheden zoals een verkeerde stand van een vuist of voet, of onvoldoende concentratie en geestelijke remming tengevolge van de instinctieve angst voor pijn onherroepelijk worden afgestraft. Daarom is ook het tamesiwari, het breken van voorwerpen, voor het karate even belangrijk als b.v. in judo het valbreken.

 

Wat betekend Kyokushin kai?
Het Kyokushinkai Karate staat voor : Discipline, Doorzetten, Respect, Zelfvertrouwen en Weerbaarheid.

Kyoku betekent het uiterste
Dit betekent dat je het maximale uit elke situatie wil halen door door te zetten en je geheel te geven om zo tot het uiterste te gaan voor dat wat je wilt bereiken.

Shin betekent de waarheid
Dit betekent dat je alleen met een ijzeren discipline en juiste mentaliteit dit kan bereiken. Je zal zonder marchanderen de realiteit tegemoet moeten treden, en wanneer je dit kunt opbrengen,, sterkt dit je in je zelfvertrouwen.

Kai betekent samenwerken
Dit staat voor het samenwerken met elkaar in de juiste verhouding en altijd met het nodige respect voor ieders standpunt. Respect is een essentieel punt in de relatie tot elk mens.

OSU

844e91_9c67d1507bb74014bbfee5b5db29a3a5~mv2.jpg
bottom of page